Sociale binding

Equator voert met financiering van het Fonds NutsOhra het project 'Maatschappelijke participatie van getraumatiseerde vluchtelingen' uit.

In ons behandelaanbod werd de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) aangepast op de doelgroep en vastgelegd in een werkmodel. Dit wordt zes maanden lang uitgetest en dan geëvalueerd.

Daarnaast is er een instrument ontwikkeld dat de tevredenheid over de maatschappelijke participatie van de individuele deelnemers meet.

Klik hier voor verdere informatie.