Geschiedenis

Sinds haar ontstaan in 2003 heeft Equator een beduidende groei doorgemaakt, zowel inhoudelijk als in omvang.

Equator ontstond in 2003 als onderdeel van de afdeling Psychiatrie van het AMC in Amsterdam. Het Equator behandelprogramma werd met subsidiëring door het Europees Vluchtelingenfonds opgezet ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers, maar al snel zochten ook slachtoffers van mensenhandel behandeling.

In 2005 werd, naast het behandelprogramma, Equator Foundation opgericht. In datzelfde jaar startte de stichting een programma voor community based sociotherapy in Rwanda, gericht op overlevenden van de genocide die tien jaar voordien had plaatsgevonden. Equator onderzoekers verbonden een onderzoek aan het project, waar uiteindelijk in een groot aantal wetenschappelijke publicaties over is gerapporteerd.

In 2008 sloot Equator Foundation zich aan bij het 'European Network for Rehabilitation Centres for Survivors of Torture'. Vervolgens voerde de stichting van 2008 t/m 2011 twee grote Europese projecten uit, in samenwerking met centra in vijf andere Europese landen.

Equator team 2005
Equator team in 2005

Equator team 2009
Equator team in 2009

In 2009 verliet het Equator behandelprogramma het AMC, en werd het ondergebracht bij de Foundation. Vervolgens sloot Equator Foundation zich aan bij de Arq Psychotrauma Expert Groep. In dezelfde periode werd de documentaire 'Ziek van Oorlog' over het werk van Equator via de Nederlandse televisie uitgezonden.

Het behandelaanbod voor slachtoffers van mensenhandel is in de loop van de tijd uitgebreid met een preventief programma en een uitgebreid diagnostisch programma voor bewoners van de opvang (de Roggeveen) van het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel (ACM). Ook ontstond er een samenwerking voor consultatie, diagnostiek en behandeling met het Prostitutie en Gezondheidscentrum P&G292.

Sinds 2012 voert Equator een tweejarig project uit om speciaal voor getraumatiseerde vluchtelingen een methodiek te onwikkelen voor rehabilitatie, dat wil zeggen voor het vinden van een zinvolle dagbesteding en betekenisvolle sociale contacten. Daarbij wordt er een instrument uitgetest dat is ontworpen om de effecten van deze benadering te meten. In de laatste fase van het project zal de methode worden overgedragen aan collega-instellingen.

Equator team 2011
Equator team in 2011

Equator team 2012
Equator team in 2012

Vanaf 2013 neemt Equator het voortouw in een landelijke afstemming van psychologische en psychiatrische diagnostiek en hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Met stimulans van het Ministerie van VWS verzorgden wij daartoe twee expertmeetings met de meest betrokken instellingen. Via wetenschappelijk onderzoek hopen wij zicht te krijgen op het psychologische profiel van de slachtoffers, opdat de hulp zich daar specifiek op kan richten.

Eveneens in 2013 leverde Equator tijdelijk op een externe locatie zorg aan ongedocumenteerde asielzoekers met ernstige psychische problemen die in de 'Vluchtkerk'  in Amsterdam verbleven. In samenwerking met de GGD en Arkin werd de zorg aan personen met de ernstigste klachten overgenomen van het in de kerk aanwezige vrijwillige team. Onlangs heeft Equator voor dezelfde groep ongedocumenteerde asielzoekers een spreekuur voor diagnostische screening op locatie ingericht in de zogeheten 'Vluchthaven'.

Equator team 2013
Equator team in 2013


Equator team in 2014

De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen Equator Foundation en Stichting Centrum '45, eveneens partner in Arq, geleid tot een sterke verwevenheid van het aanbod voor vluchtelingen en asielzoekers van beide instellingen. Om dit zo goed mogelijk te stroomlijnen zijn de directies van de organisaties in elkaar geschoven, en zijn de activiteiten op de locatie in Diemen onder één management gebracht.
 

                                  
                    Equator team in 2015                                                                                Equator team in 2016


                 Equator team in 2017