Opleiden als kerntaak

Equator beschouwt kennisoverdracht als een kerntaak.

Wij bieden stageplaatsen voor diverse academische- en beroepsopleidingen, en verzorgen alom docentschappen en presentaties voor instellingen die betrokken zijn bij onze doelgroepen.

Zie voor verdere informatie onder 'opleiding'.