Stage International Mental Health in Dodoma, Tanzania

Voor psychiaters in opleiding bestaat de mogelijkheid om gedurende een half jaar de verdiepingsstage International Mental Health te volgen in het Mirembe Hospital in Dodoma, de hoofdstad van Tanzania.


Dokter Erasmus Mndeme, directeur van het Mirembe Hospital, omringd door twee Nederlandse aios-en en twee supervisoren (november 2014)

Deze stage valt onder de opleiding van GGZ inGeest. Door nauwe samenwerking tussen het Opleidingsconsortium Noord Holland en het Ministerie van Gezondheid te Dar es Salaam kunnen aiossen psychiatrie een stage van 6 maanden lopen in Dodoma, Tanzania. De stage is goedgekeurd door de RGS, waardoor het salaris van de aios (deels) betaald kan worden door de eigen opleiding.

De stage wordt bij voorkeur gevolgd in het aandachtsgebied volwassenen en wordt vooraf gegaan door een voorbereidingstraject in Nederland. Tijdens het verblijf in Dodoma wordt regelmatig supervisie ter plekke én op afstand gegeven door Nederlandse supervisoren. Vanuit Equator is Pim Scholte, psychiater, als één van de supervisoren betrokken bij deze stage.

De werkplek in Dodoma, de hoofdstad gelegen in het geografische midden van Tanzania, is het Mirembe Hospital, het enige psychiatrisch ziekenhuis in Tanzania. Tijdens de stage wordt de aios betrokken bij patiëntenzorg in Mirembe en de bijbehorende forensische kliniek Isanga. Ook maakt consultatie aan het regionale ziekenhuis in Dodoma en ondersteuning van de lokale staf bij veldwerk deel uit van het programma. Daarnaast is er ruimte voor onderwijs (co-assistenten en studenten) en eigen onderzoek. Ook kunnen specifieke belangstellingen van de aios in het stage-programma worden ingepast.

Informatie en volledige stagebeschrijving te verkrijgen bij Rolf Schwarz, sch.warz@ziggo.nl én via hem bij de aios die de stage al hebben afgerond.