GGZ stage

Equator verzorgt een GGZ stage in het tweede opleidingsjaar van huisartsen in opleiding bij het AMC (en het VUmc).

Zie voor nadere informatie het stageleerwerkplan.