ESO-I: Equator Studies naar Ongedocumenteerde asielzoekers

Een studie naar de behandeling van ongedocumenteerde asielzoekers met PTSS

Vanaf 1 juli 2016 wordt een deel van de Equator-patiënten opgenomen in de zogenoemde ESO-I studie. Binnen het onderzoek volgen wij deelnemers aan ons specifieke behandelprogramma voor ongedocumenteerde asielzoekers met een posttraumatische stress stoornis. Dit behandeltraject van één jaar bestaat uit een trauma-gerichte behandeling volgens Narrative Exposure Therapy, ingebed tussen een fase van stabilisatie en psychoeducatie en een toekomst-gerichte fase. 

Het doel van de studie is om het beloop van de klachten over de verschillende behandelfasen vast te stellen, om aan de hand van de bevindingen de behandeling optimaal in te richten. Bijzonder is dat het hier de groep ongedocumenteerde patiënten betreft, waarbij de aanname wordt getoetst dat dezen ondanks de grote instabiliteit in hun leven baat hebben bij zo'n ingrijpende behandeling; dit is anders dan de in de GGz gebruikelijke opvatting.

Projectleider en promovendus is Anke Lahuis, psychiater in opleiding en bachelor culturele antropologie. Zij wordt momenteel ondersteund door projectmedewerker Fleur van Hensbergen, psycholoog. Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr Rolf Kleber, hoogleraar psychotraumatologie (Arq en Universiteit Utrecht) en Prof. Dr Ria Reis, hoogleraar medische antropologie (Universiteit van Amsterdam en LUMC) als promotoren, en door psychiater Dr Pim Scholte als co-promotor.