Innovatieve projecten

Naast haar hulpaanbod, opleiding en wetenschappelijk onderzoek voert Equator innovatieve projecten uit op verschillende gebieden waarop de organisatie werkzaam is.

De patstelling doorbroken

Equator is samen met een aantal andere organisaties betrokken bij het project 'De patstelling doorbroken', waarin getracht wordt om ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland duidelijker zicht te geven op hun mogelijkheden voor de toekomst.

Slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting

Equator heeft meer en meer te maken met slachtoffers van recent seksueel geweld. Onder de naam RISEĀ bieden wij eenĀ behandeling die niet alleen is gericht op verwerking en rehabilitatie, maar ook op persoonlijke factoren die een risico vormen voor herhaling.

Van zelfbeschikking naar toekomstperspectief

Methodiekontwikkeling ter verbetering van de sociale, educatieve en economische zelfredzaamheid van vluchtelingen in Nederland

De patstelling doorbroken

Naar effectieve samenwerking en zorg voor ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek in Amsterdam.

Maatschappelijke participatie van getraumatiseerde vluchtelingen

Equator biedt naast diverse vormen van ambulante behandeling ook een dagbehandeling, gericht op begeleiding bij het vinden en behouden van een zinvol leven in de eigen leefomgeving. Om dit rehabilitatiegerichte aanbod zo goed mogelijk in te richten is eind 2012 gestart met het project ‘Maatschappelijke participatie van getraumatiseerde vluchtelingen’.

Promotion of Good Practice (Torture Victims)

Het tweede project (2009-2010), ‘Promotion of Good Practice (Torture Victims)’, werd eveneens onder leiding van BAfF (Berlijn) uitgevoerd in samenwerking met centra in Oostenrijk, Roemenië, Frankrijk, Cyprus en Duitsland.

Good practice in the care of victims of torture

Het eerste Europese project (2008-2009), ‘Good practice in the care of victims of torture’, werd onder leiding van BAfF (Berlijn) uitgevoerd in samenwerking met centra in Oostenrijk, Roemenië, Frankrijk en Duitsland.

Sociotherapie in Rwanda

In 2005 startte Equator een programma voor community based sociotherapy in Rwanda, een groepsgerichte werkwijze gericht op sociale binding en mentaal herstel van de overlevenden van de genocide die daar tien jaar voordien had plaatsgevonden.