Kennistaken: onderzoek, innovatie en opleiding

Naast de directe contacten met onze doelgroepen en patiënten, richt Equator zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis, vaardigheden en methodieken.

Dit gebeurt via wetenschappelijke studiesinnovatieve projecten, het bieden van stageplaatsen voor diverse academische- en beroepsopleidingen, en het verzorgen van docentschappen, presentaties en publicaties.

Ook bestaat er betrokkenheid bij de stage International Mental Health (Tanzania) voor Nederlandse psychiaters in opleiding.