Diagnostiek

Mensen met psychische klachten die behoren tot één van de doelgroepen kunnen naar Equator worden verwezen voor zorgvuldige diagnostiek.

Wij brengen problemen en de eventuele stoornis in kaart aan de hand van een inventarisatie van de klachten en van belangrijke gebeurtenissen in betrokkene's geschiedenis, een psychiatrische beoordeling, een lichamelijk onderzoek en eventueel een psychologisch test-onderzoek. Wij geven advies over eventuele behandeling, en stellen vast of deze kan worden uitgevoerd bij Equator zelf of bij een andere instelling.

Equator heeft een specifiek diagnostisch programma voor slachtoffers van mensenhandel in de zogenaamde categorale opvang. Klik hier voor meer informatie hierover.