Behandelprogramma

Equator biedt behandeling door middel van ambulante zorg en via een eendaagse dagbehandeling.

Ambulante zorg

Equator biedt ambulante behandeling via individuele gesprekscontacten voor psychologische begeleiding of medisch-psychiatrische behandeling, of via op psychotrauma of depressie of op de persoonlijkheid gerichte psychotherapie. Behandeling kan ook plaatsvinden via lichaamsgerichte therapievormen, in vrouwengroepen of via een stabilisatiecursus. Indien wenselijk kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Waar nodig bieden wij maatschappelijk werk ondersteuning en trajectbegeleiding naar een zinvolle dagbesteding of werk.

Behandeling van ongedocumenteerde asielzoekers

Met een specifiek poliklinisch behandelaanbod richt Equator zich op ongedocumenteerde asielzoekers, die geen aanspraak kunnen maken op basisvoorzieningen.

Dagbehandeling

Equator verzorgt ook een dagbehandeling van één dag per week. Hier worden patiënten na hun psychiatrische of psychologische behandeling geholpen bij hun deelname in de maatschappij.

Behandelmethoden

Bij behandelingen door Equator worden de volgende behandelmethoden in wisselende combinatie toegepast: psycho-educatieindividuele begeleiding; de Stabilisatiecursusmedisch-psychiatrische zorg; medicatietrauma-gerichte psychotherapiemaatschappij-oriëntatiemaatschappelijk werk ondersteuningtrajectbegeleidingsociotherapiepsychomotorische therapieergotherapie; de Doelengroep; de Observatie- en Stabilisatiegroep; de Therapeutische Vrouwengroep; en Nederlandse taaloefening.