Trauma-gerichte psychotherapie

Equator biedt patiënten op indicatie een psychotherapie.

De psycholoog of arts en de patiënt voeren dan een serie individuele gesprekken die geheel gericht zijn op verwerking van doorgemaakte trauma’s of verliezen. Er wordt naar gestreefd om de negatieve invloed van traumatische herinneringen of rouw op het dagelijkse leven van de patiënt te verminderen.

Voor de psychotherapie wordt gekozen uit één van de verschillende methoden waarvan de effectiviteit is aangetoond, namelijk: Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Narrative Exposure Therapy (NET), of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). 

Bij al deze methoden wordt onder andere van de patiënt gevraagd om de traumatische herinneringen weer naar boven te halen in zijn/haar gedachten en gevoel. Voor veel patiënten is dat emotioneel (nog) een te grote belasting; daarom komt niet iedereen voor zo’n psychotherapie in aanmerking. In dat geval richt de behandeling zich er vooral op om emotioneel stabieler te worden, bijvoorbeeld via de Stabilisatiecursusindividuele begeleiding en/of medicatie.

Als de behandelaar en de patiënt samen kiezen voor een psychotherapie, begint deze altijd eerst met een uitleg over de te volgen methode en met psycho-educatie. Tijdens de psychotherapie let de behandelaar op of de patiënt de psychotherapie goed kan volhouden, en past deze de methode zo nodig aan op de omstandigheden.