Trajectbegeleiding

Veel patiënten krijgen bij Equator trajectbegeleiding, of ze nu in individuele of in groepsbehandeling zijn. Bij trajectbegeleiding wordt men individueel ondersteund bij het zoeken of behouden van werk en/of dagbesteding.

Meestal hebben patiënten van Equator al werkervaring opgedaan in hun land van herkomst. In Nederland kunnen zij bij het vinden van werk of dagbesteding echter problemen tegenkomen, bijvoorbeeld door het taalverschil of door het niet erkend worden van hun in het land van herkomst afgeronde opleiding. Patiënten die geen werk hebben, vastgelopen zijn op hun werk, of op zoek zijn naar een passende dagbesteding, kunnen trajectbegeleiding krijgen.

Hierbij wordt eerst vastgesteld wat iemand's wensen en mogelijkheden zijn voor werk en dagbesteding (binnen de eendaagse dagbehandeling gebeurt dit tijdens de ergotherapie). Als einddoel kan betaald werk worden gekozen, maar ook vrijetijdsbesteding, scholing, inburgering, sociale contacten, of vrijwilligerswerk. Er wordt gezocht naar een omgeving waarin de patiënt zo volledig mogelijk kan deelnemen, en samen met de trajectbegeleider stelt hij of zij een werkplan op.

De trajectbegeleider kan daarnaast hulp bieden via contact met maatschappelijke organisaties (zoals UWVCWI en DWI), de patiënt begeleiden naar de werkplek of andere instellingen, en werkgevers en werkbegeleiders advies geven.