Therapeutische Vrouwengroep

Via de Therapeutische Vrouwengroep biedt Equator een polikllinische groepsgewijze behandeling aan vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en van andere vormen van (seksueel) geweld.

Groepsgesprekken en lichaamsgerichte werkwijzen versterken het lotgenotencontact en de onderlinge steun. De behandeling is vooral gericht op empowerment en het uitbreiden van copingvaardigheden. Er worden thema's besproken die op dat moment in groep spelen; daarnaast brengen de therapeuten onderwerpen in.

Concrete doelen zijn: beter omgaan met emoties; ontdekken wat de eigen behoeften zijn; leren hulp te vragen en te ervaren, hulp te geven; grenzen ervaren en leren stellen; opbouwen van een eigen (sociaal) steunsysteem; verbeteren van het dag- en nachtritme. 

De groepsbijeenkomsten vinden éénmaal per week plaats en duren 1,5 uur. Het is een open groep, waar tien tot twaalf vrouwen aan deelnemen.