Stabilisatiecursus

Voor sommige patiënten die bij Equator ambulant worden behandeld, is de Stabilisatiecursus een geschikte behandelvorm.

Dit is een reeks van acht groepsbijeenkomsten, eenmaal per twee weken. Via psycho-educatie en oefeningen leren de deelnemers om met psychische en lichamelijke klachten om te gaan.

Men krijgt les over de oorzaken van veel voorkomende klachten, en kan deze binnen de groep bespreken. Vaak weten mensen niet dat hun klachten ook bij anderen voorkomen. Door in een veilige en vertrouwelijke omgeving ervaringen te delen, kunnen patiënten deze bij anderen herkennen en er zich bijvoorbeeld daardoor minder voor gaan schamen.

Tijdens de bijeenkomsten leert men via oefeningen technieken die nuttig zijn bij het omgaan met klachten. Zo worden er bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen gedaan, of leert men zijn gedachten op het 'hier en nu' te concentreren en niet weg te laten dwalen naar (pijnlijke) herinneringen.