Sociotherapie

Bij de eendaagse dagbehandeling van Equator vormt sociotherapie de schakel tussen de onderdelen van het programma. De deelnemers zijn dan als groep bij elkaar, mannen en vrouwen uit verschillende landen en culturen.

Het belangrijkste doel van de sociotherapie is dat de deelnemers weer vertrouwen krijgen in anderen, in medemensen. De therapeuten zorgen voor een veilige omgeving, waarin de groepsleden elkaar met respect behandelen en zorgzaam zijn voor elkaar. In de deelnemersgroep heeft ieder een gelijkwaardige rol. Doordat men regelmatig tijd met elkaar doorbrengt, raakt men bekend met elkaar en groeit het onderlinge vertrouwen. Door deze elementen (veiligheid, respect, zorgzaamheid, vertrouwen) maakt sociotherapie het voor de deelnemers mogelijk om zich, misschien weer voor het eerst, met anderen verbonden te voelen.

Tijdens de sociotherapie spreken de deelnemers over de rol en het belang van de hierboven genoemde elementen. Verder praat men over dagelijks belevenissen, en in het algemeen niét over traumatische ervaringen; deze kunnen in individuele gespreken aan de orde komen.