Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is bij Equator een vast onderdeel in het programma van de eendaagse dagbehandeling, maar het wordt ook geboden aan individuele patiënten en aan deelnemers van verschillende ambulante groepen.

PMT richt zich op het lichaam, namelijk op de lichaamsbeleving en op beweging. Het helpt mensen zich te ontspannen, hun vaardigheden te ontdekken en vergroten, en om te gaan met lichamelijke klachten ten gevolge van trauma.
 
Mensen die traumatische ervaringen hebben doorgemaakt, hebben soms moeite met het voelen van hun lichaam. Bij PMT leert men om lichamelijke spanning te herkennen, en hoe men deze kan verminderen. Door zich meer bewust te zijn van het eigen lichaam krijgt men meer grip op zichzelf, en daardoor krijgt men ook meer grip op de eigen emoties.

Tijdens de PMT bij Equator wordt er onder andere gedaan aan sport, spel en ontspanningstechnieken. Sporten gebeurt in groepsverband. Dat helpt bijvoorbeeld goed voor mensen die zich neigen af te zonderen vanwege geweld dat ze ooit hebben ondergaan. Door samen te sporten leert men weer om plezier te hebben met anderen.

In de eendaagse dagbehandeling is een persoonlijk advies met betrekking tot sport en beweging een belangrijk aspect van de PMT.