Psycho-educatie

Psycho-educatie kan bij Equator een onderdeel vormen van ieder individueel gesprek en elke behandelvorm (bijvoorbeeld de Stabilisatiecursus).

Psycho-educatie is een soort onderwijs. Men krijgt uitleg over het verband tussen verdrietige, schokkende of traumatische ervaringen en de klachten die men heeft. Vaak gaat het om lichamelijke klachten, of over nachtmerries en gevoelens zoals somberheid, angst of woede. Er wordt uitgelegd hoe geest en lichaam elkaar beïnvloeden. Door te begrijpen waar de klachten vandaan komen, voelt men zich minder machteloos. Bovendien voelt het minder eenzaam als men beseft dat ook veel andere mensen na zulke ervaringen dit soort klachten hebben.

Bij psycho-educatie krijgt men ook adviezen over hoe men in het dagelijkse leven kan omgaan met de klachten, en wordt er uitleg gegeven over de behandeling en medicijnen.