Observatie- en Stabilisatiegroep

De Observatie- en Stabilisatiegroep maakt deel uit van de uitgebreide diagnostiek die Equator biedt voor slachtoffers van mensenhandel in de crisisopvang van het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel (ACM).

Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van deze vrouwengroep worden de thema's van het in de opvang geboden preventieprogramma verder uitgediept, en vormen de therapeuten zich een nader beeld van de klachten en het psychologische profiel van de deelnemers. Dit leidt tot een advies aan het ACM met betrekking tot het vervolgbeleid.