Medische zorg & Medicatie

Aan patiënten bij Equator wordt psychiatrische en medische zorg geboden.

Psychische en psychiatrische problemen komen regelmatig voor bij mensen die geweld hebben ondergaan. Door traumatische ervaringen en stressvolle omstandigheden kunnen gedachten, gevoelens en gedrag langdurig verstoord worden. Men kan bijvoorbeeld in de war zijn, of depressief of heel angstig. Er is dan sprake van psychiatrische symptomen. Professionele hulp en medicijnen kunnen in dat geval noodzakelijk of zinvol zijn.

Bij Equator zijn artsen en psychiaters werkzaam. De artsen voeren individuele gesprekken met de patiënten, en kunnen zo nodig medicijnen voorschrijven. De psychiaters spreken iedere nieuwe patiënt, volgen de behandeling op de achtergrond, en geven advies.