Maatschappij-oriëntatie

Bij de eendaagse dagbehandeling van Equator is maatschappij-oriëntatie een vast onderdeel van het programma voor de hele deelnemersgroep. Hier worden allerlei zaken besproken die belangrijk zijn om te kunnen deelnemen in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast komen problemen en klachten aan bod die iemand hierin kunnen belemmeren.

Binnen dit programma wordt er aan verschillende onderwerpen aandacht besteed, zoals: onderwijs, werk, recht, cultuur, zorg en welzijn, financiën en huisvesting. Dankzij de gegeven informatie, via onderlinge uitwisseling en aan de hand van oefeningen kunnen de deelnemers meer grip krijgen op het leven in de Nederlandse maatschappij. Ook ontstaat er meer begrip voor de verschillen tussen de samenleving van het land van herkomst en de Nederlandse samenleving. Daarbij is er aandacht voor moeilijkheden die de individuele deelnemers op dit gebied ervaren, en wordt er gezamenlijk besproken hoe men hiermee om kan gaan.