Maatschappelijk Werk

Alle patiënten bij Equator kunnen zo nodig bij het maatschappelijk werk terecht met problemen in hun sociale omgeving of met problemen van maatschappelijke aard.

De maatschappelijk werkende onderzoekt eerst op welk terrein de patiënt zelf in staat is om de problemen op te lossen, en spreekt deze aan op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid waar dit van toepassing is. Vervolgens wordt hulp geboden bij het vergroten en inzetten van de eigen kennis en vaardigheden om problemen op te lossen of te verminderen.

Het maatschappelijk werk bij Equator richt zich onder andere op:

  • Advies en informatievoorziening, bijvoorbeeld over de asielprocedure, instanties, en over wettelijke regelingen.
  • Ondersteuning, bemiddeling en pleitbezorging, bijvoorbeeld bij financiële problemen, problemen op het werk of thuis, problematische huisvesting, of bij conflicten met instanties of anderen.
  • Verwijzing naar instanties en begeleiding naar voorzieningen, bijvoorbeeld toegeleiding naar de schuldhulpverlening, jeugdzorg of een begeleide woonvorm.
  • Activering en begeleiding.