Individuele begeleiding

De individuele begeleiding bij Equator is enerzijds gericht op het aanleren en vergroten van vaardigheden om met bestaande klachten en symptomen om te gaan, waardoor men er minder last van heeft. Anderzijds zijn de gesprekken er op gericht dat men zich (weer) bewust wordt van de eigen kracht, het eigen potentieel, en wegen zoekt om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Individuele begeleiding kan plaatsvinden in combinatie met andere behandelvormen, bijvoorbeeld met medicatie of maatschappelijk werk ondersteuning. De gesprekken worden gevoerd door een arts, een psycholoog of een psychiater, of door professionals in opleiding – in het laatste geval onder zorgvuldige supervisie van een staflid.