Ergotherapie

Bij de eendaagse dagbehandeling van Equator is ergotherapie een vast onderdeel van het programma voor de gehele deelnemersgroep. Het doel van ergotherapie is om mensen te helpen om zo zelfstandig mogelijk te handelen naar hun eigen wens.

Iedereen heeft wel dingen waar hij of zij plezier aan beleefde of beleeft, of zelfs goed in was of is. Dat kunnen dingen zijn op het gebied van werken of leren, maar ook van ontspanning en sociale contacten; eigenlijk op alle gebieden van het leven. Bij ergotherapie worden deelnemers geholpen om die dingen weer terug te vinden, vast te houden of te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers wisselende activiteiten. Dit kunnen creatieve bezigheden zijn, samenwerking of oriëntatie op mogelijkheden voor  dagbesteding. In het begin van de behandeling wordt per deelnemer beoordeeld wat zijn of haar mogelijkheden zijn en hoe deze zo goed mogelijk benut kunnen worden. Na enige tijd deelname aan de ergotherapie kan een advies worden gegeven over de soort werk en werkomgeving of over de dagbesteding die men het beste kan kiezen. Als dat gewenst is volgt dan ook trajectbegeleiding.