Eendaagse dagbehandeling

De eendaagse dagbehandeling is bedoeld voor vluchtelingen die al een psychiatrische behandeling gevolgd hebben. Er wordt vanuit een rehabilitatie perspectief gewerkt aan het vinden van een zinvolle dagbesteding in de eigen leefomgeving en van betekenisvolle sociale kontakten.

Vanwege de nadruk op maatschappelijke integratie komen hiervoor alleen vluchtelingen met een verblijfsvergunning en voldoende Nederlandse taalbeheersing in aanmerking. De behandeling is groepsgewijs, en vindt elke vrijdag plaats tussen 10:00 en 15:00 uur.

Doelstelling

Aansluitend op de psychiatrische behandeling werkt men toe naar zinvolle dagbesteding in de eigen leefomgeving. Daarbij richt de aandacht zich vanuit de actuele situatie op de toekomst. Hierbij is er oog voor reeds aanwezige vaardigheden en het behoud hiervan.

Het doel is het vergroten van het eigen sociale netwerk en van activiteiten en deelname in de maatschappij, daarbij gebruik makend van de aanwezige capaciteiten en rekening houdend met eventuele beperkingen.

Als behandelonderdelen wordt gebruik gemaakt van maatschappij-oriëntatie, ergotherapie en trajectbegeleiding, de Doelengroepindividuele begeleidingsociotherapiepsycho-educatie en psychomotorische therapie.

De gemiddelde duur van deze dagbehandeling is zes maanden. Aan het eind van dit programma zal een deel van de deelnemers verwezen worden naar individuele trajectbegeleiding in de eigen regio.