Doelengroep

Tijdens de Doelengroep in de eendaagse dagbehandeling worden individuele doelen per deelnemer opgesteld. Dit gebeurt via een vaste structuur, waarbij men de hindernissen in kaart brengt die behalen van het doel in de weg staan.

Vervolgens worden er stappen geformuleerd om die hindernissen weg te nemen en het doel te kunnen behalen. De deelnemers gaan wekelijks met die te nemen stappen aan de slag en rapporteren hierover in de doelengroep.

De doelen zijn gericht op dagbesteding in de eigen leefomgeving, bijvoorbeeld het oppakken van (vrijwilligers)werk, het oriënteren op een opleiding, het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid en/of het vergroten van het sociale netwerk. Daarnaast wordt er in de doelengroep nadruk gelegd op communicatieve vaardigheden, en het leren en stimuleren van elkaar.