Vluchtelingen

Binnen de hulpverlening wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden, terwijl alle drie de groepen in feite vluchtelingen zijn.

De begrippen worden als volgt gedefinieerd:

Een vluchteling is iemand die buiten zijn/haar land verblijft en niet terug kan, omdat er een reëel risico bestaat op vervolging vanwege zijn/haar ras, religie, nationaliteit of poltitieke mening, of omdat hij/zij behoort tot een bepaalde sociale groep. De formele erkenning als vluchteling zorgt ervoor dat iemands fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd, en dat hij/zij niet gedwongen kan worden terug te keren.

Een asielzoeker is iemand die om formele erkenning als vluchteling heeft gevraagd, maar deze nog niet heeft gekregen. Zolang de procedure loopt heeft hij/zij recht op verblijf in ons land en voorziening in basale behoeften zoals huisvesting, leefgeld en een zorgverzekering.

Een ongedocumenteerde is iemand van wie de asielaanvraag is afgewezen, en die in ons land geen aanspraak kan maken op verblijf of voorziening in basale behoeften.

Bij Equator kunnen alle drie de groepen gebruik maken van het behandelprogramma.