Slachtoffers van seksueel geweld

Seksueel geweld (aanranding, verkrachting, mishandeling, verminking) kan voor het slachtoffer grote emotionele gevolgen hebben.

De gebeurtenis heeft altijd een overweldigend karakter en veroorzaakt vaak fysieke en psychische pijn, verdriet, woede en verwardheid. De ruwe schending van iemands integriteit en waardigheid kan het basale gevoel van vertrouwen en de eigenwaarde ernstig ondermijnen. Daardoor kunnen ook op langere termijn gevoelens van angst, wantrouwen, schaamte en zelfverwijt negatieve gevolgen hebben, zoals een verstoorde emotionele ontwikkeling, depressiviteit, paniekaanvallen of seksuele problemen.

Slachtoffers van recent seksueel geweld kunnen bij Equator terecht voor psychologische ondersteuning en behandeling. Deze kan zich richten op verwerking van het gebeurde en op het hervinden van de eigenwaarde, maar evenzeer op specifieke klachten zoals hierboven genoemd. Ook wordt aandacht besteed aan eventuele lichamelijke gevolgen van het geweld.

Sommige mensen hebben in hun leven herhaaldelijk te maken gehad met seksueel geweld. Dit kan hebben plaatsgevonden in het kader van oorlog of politiek geweld of andere specifieke, ongunstige omstandigheden. Soms echter vergroot de wijze waarop iemand relaties legt het risico om met gewelddadige anderen in aanraking te komen. Zo’n patroon kan besloten liggen in iemands persoonlijkheid. Equator kan helpen om dit in kaart te brengen, en met een hierop gerichte behandeling iemand helpen om te streven naar een meer veilige en afgebakende omgang met anderen.

Arq maakt deel uit van het PROTECT-projecthttps://iom-nederland.nl/en/migrant-integration/protect/protect