Doelgroepen

De Equator behandeling is bedoeld voor vluchtelingen, asielzoekers en slachtofffers van mensenhandel en recent seksueel geweld met psychische klachten die verband houden met ondergaan geweld of systematische onderdrukking: vernedering en maatschappelijke uitsluiting, bedreiging van het leven, aanschouwen van gruwelijkheden, verlies van naasten, foltering, seksueel geweld en uitbuiting.

De psychische klachten liggen vooral op het gebied van angst, aandachts- en slaapproblemen, depressiviteit, lichamelijke spanningsuitingen, problemen in de emotieregulatie, interpersoonlijke problemen, verwardheid, en misbruik van alcohol en andere middelen. Veel voorkomende diagnosen zijn de posttraumatische stress stoornis (PTSS), depressie en persoonlijkheidsproblematiek.