Bureau aanmelding en Informatie (BAI)

Heeft u vragen over behandelingen door Equator Foundation, dan kunt u contact opnemen met het Bureau Aanmelding en Informatie (BAI), via 088-3305511. Bereikbaarheid: 
Voor aanmeldingen en informatie zijn wij voor verwijzers én patiënten op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn wij uitsluitend voor verwijzers ook bereikbaar van 15.00 tot 16.00 uur.

Wachttijden: hier vindt u een overzicht  van onze wachttijden die  worden gepubliceerd volgens de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze werkwijze geldt voor alle ggz instellingen. Over deze regelingen kunt u meer lezen op www.nza.nl

Aanmelden

U kunt patiënten voor Equator Foundation aanmelden via Zorgdomein.  
Indien u geen gebruik maakt van Zorgdomein, dan kunt u gebruik maken van de volgende verwijsformulieren:

Bent u geen verwijzer maar patiënt, dan dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts/behandelaar, waarna deze u via dit formulier kan aanmelden.

Wilt u het formulier volledig ingevuld -via Zorgdomein of per beveiligde e-mailverbinding, per post, of per fax- verzenden aan:

Medewerkers van het Bureau Aanmelding en Informatie (BAI) zullen er alles aan doen om de beoordeling van de aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Daarvoor is het van belang dat het formulier als volgt is ingevuld en alle relevante informatie wordt aangeleverd:

  • De verwijzing moet gericht zijn aan onze instelling, en afkomstig zijn van de huisarts, of van een psychiater indien patiënt onder behandeling is van psychiater, met de volgende gegevens:

  • naam, functie en AGB-code (psychiater of huisarts/-enpraktijk).

  • handtekening of stempel en datum van de verwijzing

  • NAW-gegevens van de patiënt, inclusief BSN en zorgverzekeringsgegevens

  • verwijzing naar de SGGZ, namelijk Equator, ivm met het vermoeden van de van toepassing zijnde DSM-stoornis(sen), en aanvullende informatie over de trauma-achtergrond en de klachten.

Wanneer wij uw aanmelding ontvangen, beoordelen wij op grond van de informatie die wij tot onze beschikking hebben of een intakegesprek bij ons kan plaatsvinden. Soms is het nodig dat wij dan nog meer informatie van de verwijzer of van de patiënt zelf nodig hebben, bijvoorbeeld informatie over een eerdere behandeling elders. Wanneer wij deze informatie meteen bij aanmelding ontvangen, kunnen wij de aanmelding ook sneller verwerken.

Intake:
Wanneer de patiënt voor een intake in aanmerking komt, ontvangt deze van ons medisch secretariaat een uitnodiging met daarin informatie over de intake, de datum, en waar deze plaatsvindt. De intake mondt uit in een adviesgesprek.

 

 

Dutch
Downloadbaar: