Achtergrond:

7ROSES (Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies ) is ontwikkeld in samenwerking met zes Europese organisaties die elk lange ervaring hebben op het gebied van rehabilitatie van ‘torture survivors’. In het kader van een Europees project kon er voor deze doelgroep een empowerment module ontwikkeld worden. Onder deze doelgroep vallen o.a. vluchtelingen, (uitgeprocedeerde) asielzoekers en slachtoffers van mensenrechtenschendingen, en/of mensenhandel. De methode is toepasbaar in verschillende contexten met wisselende hulpbronnen, en laagdrempelig in gebruik voor cliënt en instelling/behandelaar. Dit houdt in dat er zo min mogelijk indicatiecriteria gehanteerd worden, maar ook dat niet-gespecialiseerde professionals (e.g. geen psychiater, gz-psycholoog etc.) in staat zijn om deze methode aan te bieden.

Theoretische achtergrond:

7ROSES is gebaseerd op verschillende methodieken (SRH/ACT*) en de ervaring van zeven Europese partner organisaties. Het theoretische CHIME Framework for Recovery (Leamy et al., 2011) werd gebruikt als empirische basis voor de ontwikkeling van de methode. Het is een acroniem voor Connectedness, Hope, Identity, Meaning en Empowerment. Vanuit de expert praktijk-ervaring van de partners werden de pijlers Recognition en Safety aan het framework toegevoegd.

Doel:

Het versterken van het unieke herstelproces van de deelnemer door aanvullend op de behandeling van klinisch symptomen ook methodisch te werken aan herstel op andere gebieden. Hierbij ligt de focus op het hervinden van kwaliteit van leven en toekomstperspectief, ondanks de aanwezigheid psychische of fysieke klachten of andere aanwezige stressoren. Empowerment wordt hierbij gezien als een intern proces naar meer self-efficacy, het (h)erkennen van eigen competenties en het herstellen van een gevoel van eigenwaarde.

Status

Er is een pilot lopende van Februari 2017 tot en met April 2018. Gedurende deze periode wordt de werkzaamheid van 7ROSES getoetst in vijf Europese landen en de methodiek aangescherpt tot de definitieve versie.

Lees meer over de module

Bekijk de patiëntenversie

Dutch
Image: 
Downloadbaar: