Betrokkenheid over de grens

Hulp, kennisuitwisseling en onderzoek in internationaal verband

Equator Foundation is ook actief in het buitenland: binnen Europa of in humanitaire noodgebieden elders in de wereld. De projecten richten zich op hulpverlening, kennisuitwisseling of wetenschappelijk onderzoek.

Het betreft initiatieven van Equator zelf of deelname in een project van een andere organisatie, bijvoorbeeld van onze Arq-partner War Trauma Foundation.

Zie voor verdere informatie onder 'internationale projecten', 'stages' en 'onderzoek'.